Jobbsøkeguiden

Alt du trenger å vite for å få drømmejobben!

Vi har jobbet med å rekruttere de beste kandidatene i mange år. Vi har sikkert lest noen millioner CV-er og søknader, og gjennomført hundre tusentalls intervjuer. Hvert intervju leder gjerne til to – tre referansesamtaler. Vi tar forhandlinger til frokost og kobler tusenvis av kandidater sammen med våre oppdragsgivere. Det er dette som er produktet vårt.

Søk på våre ledige stillinger

Hva kan vi hjelpe deg med?

For at du skal få bedre innsikt i hva som venter deg på veien mot ny jobb, har vi samlet litt av vår kunnskap i et lettlest format. Vi fokuserer ikke på feil eller fallgruver - men at du skal ha mulighet til å lykkes.

Finn jobb

Før du begynner å søke jobb, tenk over hva du kan, hva du vil, og hva du passer til. Dine interesser og personlige egenskaper er like viktige som tidligere erfaringer og resultater. Ved å tenke over dine egne styrker og positive erfaringer fra studier, stillinger og verv blir det enklere å skrive søknad og gjennomføre intervju.

tenk over

tidligere erfaringer

ferdigheter

styrkene dine

Hvor finner du jobbene?

Ledige stillinger blir ikke alltid annonsert på de store portalene. Du kan også finne dem på det uformelle arbeidsmarkedet - i ditt eget nettverk, i sosiale medier, eller virksomhetens egen nettside. Der kan du også finne kontaktinformasjon for relevante personer, og sende en åpen søknad. Hold også øye med mediene, både riksaviser, lokalaviser og fagblader kan inneholde stillingsannonser. Hvis du er usikker på hvilke blader som fins for din yrkesgruppe, sjekk fagpressen.no.

Jobbsøk med sosiale medier

På sosiale medier kan du bygge en personlig og god merkevare ved å være bevisst på hvordan du fremstår. Sammen med tradisjonell jobbsøking vil denne type aktivitet gi deg en bedre søknad, fordi du får vist mye mer av deg selv og hva du har oppnådd.

Ha en god og oppdatert profil på LinkedIn som viser hvem du er og hva du kan. LinkedIn kan og bør brukes aktivt for å bygge et nettverk, og vil være gull verdt når du er på jobbsøk. I tillegg kan sosiale medier brukes ved jobbsøk. Sjekk sidene dine og hvordan du fremstår. Du ønsker vel ikke at partybilder blir det første som dukker opp når man googler ditt navn?

Bygg nettverk

På LinkedIn kan du følge bedrifter og personer du ønsker å jobbe for. Vær aktiv og vis engasjement slik at du blir synlig. Her kan du også presentere deg som aktiv jobbsøker ved skrive innlegg.

Hvordan skrive CV

Det aller viktigste med CV’en er at den viser din kompetanse. Når du søker på en jobb så skal den også vise at du har den kompetansen som etterspørres i en utlysning. En velskrevet og oversiktlig CV øker mulighetene dine for å lykkes i jobbsøkeprosessen. CV’en skal baseres på din utdanning og arbeidserfaring, og spisses mot den spesifikke jobben du søker på.

Skriv en kortfattet CV hvor arbeids- og ansvarsoppgaver fremgår. Kun en stillingstittel sier lite om hva du faktisk har gjort. Få også med konkrete resultater du har oppnådd, kanskje det er akkurat her du kan skille deg ut.

CV-tips

Vær kort og konsis Beskriv kort dine viktigste arbeids- og ansvarsoppgaver. En stillingstittel sier lite om hva du faktisk har gjort. Tilpass også CV’en til jobber du søker på, og fremhev det som er viktig i utlysningen. VIKTIG: Unngå stavefeil og grammatiske feil.

Kronologisk Begynn med det du har gjort sist øverst, er du nyutdannet så start med utdanning hvis ikke så vil du starte med ditt siste arbeidsforhold. Før opp varighet med måned og årstall.

Resultater Vis til ting du har oppnådd, har du for eksempel jobbet med salg så trekk frem konkrete resultater du har oppnådd. Her kan man skille seg ut fra andre søkere.

Redegjør for friperioder Unngå «hull» på CV’en, dvs. tidsperioder hvor det ikke fremkommer hva du har gjort. Har du vært på reise i en lengre periode, sett dette opp på CV’en din.

Vær ærlig Det er lett å avsløre overdrevne ferdigheter eller resultater.

Kontaktinformasjon Adresse, telefon og e-postadresse. Plasseres øverst til venstre. Dersom du har «glemt» å sette opp telefonnummer så kan det være du går glipp av en god mulighet.

Ta med erfaring utover jobb Ferdigheter, utdanning, frivillig arbeid og annen erfaring som en potensiell arbeidsgiver kan se på som verdifullt.

Vær profesjonell Ikke ta med hobbyer eller personlig informasjon som ikke har relevans for jobben.

Bilde Bilde eller ikke bilde? Velger du å ha med bilde, må bakgrunn være nøytral og du må gi et godt inntrykk. Ikke partybilder.

Test din CV Få noen til å gå gjennom både innhold og oppsett.

Referanser Oppgis når du får spørsmål om det. «Referanser oppgis på forespørsel».

LAST NED CV-MAL

Hvordan skrive søknad

Ved siden av en god CV er en velskrevet søknad ofte inngangsbilletten til et jobbintervju. Mens CV'en tar seg av kalde fakta, skal søknaden utdype hvorfor du er rett person til akkurat denne jobben.

Relevans En god søknad skal ha relevans til utlysningsteksten. Ta utgangspunkt i stillingsannonsen. Vis at du har kvalifikasjonene stillingen krever. Ikke send et generelt søknadsbrev til stillingene du søker på.

Personlighet og motivasjon Beskriv dine personlige egenskaper og sørg for at motivasjonen for jobben skinner igjennom. Unngå klisjeer, f.eks. resultatorientert. Beskriv heller konkrete resultater du har oppnådd og vis til gode eksempler.

Dine sterke sider Få frem hvilke av dine kvalifikasjoner, resultater og erfaringer som passer bedriftens behov.

Ferdigheter Fortell om dine arbeidsmetoder, hvordan du løser en oppgave og hvordan du takler stress. Prøv å tegne et komplett bilde av din personlighet og dine ferdigheter.

En skreddersydd søknad Hver søknad må skreddersys til den jobben du søker der og da.

Du må virkelig ville Din motivasjon og glød for jobben må skinne gjennom i søknaden.

Noen sjekkpunkter for søknaden

 • Innhent informasjon om arbeidsgiveren, både fra nettsiden, Linkedin og nettverket ditt.
 • Henvis til hvor du har fått vite om jobben.
 • Fortell hvorfor du søker.
 • Kommer dine viktigste kvalifikasjoner tydelig frem?
 • Fortell hvorfor du mener du passer til jobben – kunnskap, erfaring, egenskaper.
 • Gi korrekt informasjon.
 • Vær bevisst på tonen, vis diskret selvsikkerhet uten å virke skrytete.
 • Vis engasjement og handlekraft. Skriv kort og konsist.
 • Unngå slang og vanskelige faguttrykk, mottaker bør forstå hva du har gjort.
 • Skriv aldri noe negativt om deg selv eller andre.
 • Ikke nevn noe om lønnskrav.
 • Les korrektur.
 • «Jeg ser frem til å høre fra dere. Med vennlig hilsen…», er en avslutning som tilfredsstiller kravet til en god søknad.
 • Notér hvilke søknader du har sendt og når.

Følg opp søknaden?

Har du sendt en søknad og ikke fått svar, kan du ringe og sjekke om de har mottatt den. Mange rekrutterere er enige om at det er best å vente minst én uke etter at søknadsfristen er gått ut. Da har søknaden sannsynligvis nådd frem til riktig person.

Planlegg hva du skal si. Kanskje er det lurt å skrive noe ned før du ringer. Når du ringer, presenter deg med navnet som står i CV-en. Bruk aldri klengenavn. Nevn at du har sendt en søknad nylig og hvilken stilling du søkte på. Spør om de har mottatt søknaden og om de fortsatt vurderer kandidater for stillingen. Vær forberedt på at du kan få spørsmål som kan minne litt om spørsmål i et intervju, så et godt tips kan være å ha både søknadsbrevet og CV’en foran deg når du ringer.

Hold samtalene korte og hyggelige. Finn samtidig ut hvor langt de er kommet i ansettelsesprosessen. Da viser du interesse for bedriften og stillingen. Vær utholdende – stå på og søk bredt!

Last ned eksempler på søknadsbrev

Søknad SØKNAD NYUTDANNET

Jobbintervju

Hvis du er kvalifisert og har skrevet en god CV og søknad, er muligheten stor for at du også blir innkalt på intervju. Å gjennomføre et vellykket intervju krever øvelse, og jo bedre du forbereder deg jo bedre er sjansen din for å imponere. Hva du kan vente deg varierer fra arbeidsgiver til arbeidsgiver.

På et intervju kan du møte alt fra 1 til 3–4 personer, men la deg ikke stresse av å være i mindretall. Husk at disse menneskene i utgangspunktet liker det de allerede vet om deg – du er gjennom nåløyet. Hvordan du oppfører deg, måten du svarer på og oppleves av intervjuerne, er helt avgjørende for om du blir tilbudt jobben. De er som regel like spent som deg. De har, forhåpentligvis, jobbet mye med å plukke ut aktuelle kandidater og har store forventninger. Bare det å få komme til et jobbintervju er en seier i seg selv! Du er kvalifisert, nå skal du skille deg ut fra de andre kandidatene!

Forberedelser

Kjenn deg selv Tenk gjennom hvordan du vil presentere deg selv. Er du nervøs kan det hjelpe å trene på intervjusituasjonen. Øv deg foran et speil eller sammen med en venn.

Les deg opp om selskapet Finn ut så mye som mulig på forhånd, slik at du kan svare på spørsmålet: – Hva vet du om oss? Her er LinkedIn et godt tips. Her kan du se hvem som jobber i bedriften i dag og hvilken bakgrunn de har.

Rekrutterer ønsker svar på følgende

Motivasjon

Virker du interessert i stillingen?

Engasjement

Brenner du for oppgavene? 

Kjemi

Vil du passe inn på arbeidsplassen? 

Resultater

Hva har du oppnådd tidligere?

Det en rekrutterer ser etter og ønsker å kartlegge er hva du kan, vil og passer til.

Intervjudagen

 • Møt presis og sjekk reiseveien dagen før.
 • Det er fint å ha forberedt en mappe med attester og vitnemål. Er du redd for bli nervøs kan det være fint å ha med både CV og søknadsbrev.
 • Husk navnet til kontaktpersonen du skal møte.
 • Kle deg etter bedriftens kleskode. Når du blir kalt inn på intervju så kan du også spørre hvilken dresskode bedriften har.
 • Det er normalt å være nervøs, og det vet den som rekrutterer. Å si det som det er, demper nervøsiteten.
 • Vis interesse og motivasjon for stillingen.
 • Legg vekt på prestasjoner og hva du har oppnådd.
 • Svar på det spørsmålet som blir stilt og svar alltid ærlig og direkte.
 • Still konkrete spørsmål.
 • Vær positiv når du forteller hvorfor du vil forlate den jobben du er i, eller tidligere jobber. Du vil ha flere utfordringer, mer ansvar, flere muligheter, osv.

Tester

Tester brukes, mer og mer som en metode i utvelges prosessen i tillegg til intervju. Forskning viser at tester har høy verdi for å forutse sannsynligheten for hvordan noen vil prestere i neste jobb. Vær forberedt på tester i en jobbsøkerprosess.

Ulike tester man kan forvente å møte:

Evnetest Tester kognitive evner og generell intelligens. Slike tester måler evne til logisk og analytisk tenkning, problemløsningsevne og ditt potensiale for å lære nye oppgaver

Ferdighetstest Tester konkrete ferdigheter, eks språk, utregning

Personlighet/Integritetstester Kartlegger generelle atferdsmønster og tendenser, samt hjelper å identifisere individuelle styrker og utviklingsområder. Hvor godt passer personligheten til kompetanse

De vanligste utvelgelsesmetodene

 • Semistrukturert intervju
 • Strukturert intervju
 • Ustrukturert intervju
 • Gruppeoppgaver
 • Case-intervju
 • Assessmentsenter
 • Personlighetstester
 • Evne- og ferdighetstester

Referanser

Gode referanser kan være avgjørende for å sikre deg drømmejobben. Det er viktig å ha referansepersoner som har observert deg i jobb og som kan gi tilbakemeldinger på hva en rekrutterer lurer på.

Her har du noen tips til referanser:

1. Venner og familie oppfattes som inhabile, så oppgi en som kjenner deg profesjonelt.

2. Ha minimum 2 referanser klare med navn, bedrift og telefonnummer. Beskriv også hvilken tilknytning eller rolle de hadde i forhold til deg (leder/kollega).

3. Avklar med referansen på forhånd om de vil stå som referanse og spør hvordan de ville beskrevet deg dersom de skulle bli ringt opp. Her kan du også få gode tips til jobbsøknaden.

4. Referansen bør kunne bekrefte det du sier om deg selv (eks: et resultat du oppgir).

5. Bruk helst ferske referanser.

6. Sørg for oppdatert informasjon.

7. Informer referansen hvilken prosess du er i og at de kan bli ringt opp.

8. Mangler du referansepersoner? Hør med en veileder, faglærer o.l. som har kjennskap til din væremåte og evner.

9. Oppgi referanser når du er i en sluttprosess.

Referanser er viktig!

Før en organisasjon eller bedrift ansetter, vil man som regel ringe en eller flere referanser før man gir et tilbud. Sørg alltid for å stå på til siste slutt i jobben din, uansett hvor «ferdig» du er, eller hvor uenig du er med sjefen. Referansene dine forteller mye om deg, husk det!

Forhandling

Du er nå like ved å passere den endelige målstreken. Bedriften eller organisasjonen har vært gjennom en grundig utvelgelsesprosess og du er den mest aktuelle blant kandidatene. Men hvordan sikrer du at du får riktig lønn?

Det er en del kjøreregler du bør følge for ikke å glippe seieren på målstreken. Tenk på forhånd hvilke forventninger du har og hva du er fornøyd med. Er du usikker, søk råd og sjekk hva lønnsnivået er i bransjen. Tenk også over hva som er viktigst, lønnsnivå eller ny kompetanse og mer erfaring? Sørg for at fokuset under de første intervjuene er på deg og hva du kan bidra med. Dersom du innledningsvis blir spurt hva dine lønnsforventninger er, så hør om rammene for stillingen så kan du avgjøre om du ønsker å være med i prosessen eller ikke. Gå ikke ut med en forventning som diskvalifiserer deg. Vær edruelig og vær realistisk i dine forventninger!

Når du får et konkret tilbud, be om litt tenketid med mindre du er godt fornøyd. Synes du at det er lavt i forhold til hva du hadde forventet, så si gjerne det, men at du må få tenke på det. Trekk gjerne frem det du har lært under intervjuene; stillingens ansvar og hva du kan bidra med. Sjekk også ut hvordan overtid blir kompensert, eventuell bonus og hvilke goder bedriften tilbyr i tillegg til lønn.

Søker du ny jobb er det vanlig å gå ut ifra den lønnen du har i din nåværende jobb. Noen faller for fristelsen å legge på ekstra lønn når de blir spurt. Ikke gå i den fellen. Det er relativt enkelt å finne ut av hva du tjener, så ikke ødelegg for deg selv ved å bli tatt i løgn.

OBS. Innen offentlig virksomhet og en del yrker i det private er man bundet til regulativer og lønnstrinn, og her har man ikke samme rom for lønnsforhandlinger som andre steder. Fordelen med disse jobbene er at du på forhånd vet hvilket nivå stillingen avlønnes på.

Dersom arbeidsgiver ikke kan imøtekomme dine lønnskrav og du likevel absolutt vil ha jobben, så må du finne omveier. Diskuter muligheten for andre former for kompensasjon. Dette kan være ekstra ferieuke, pensjonsordninger, støtte til trening med mer.

Lykke til!

Klar til å finne fremtidens jobb?

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Finn drømmejobben

Copyright © Adecco Norge 2022