Piotr har bygget velferden i Norge i 16 år – nå sendes han hjem

Piotr Wawrzyniak har jobbet for Adecco siden 2006. Du kan lese mer om Piotr her. Nå ønsker Regjeringen å forby innleie i byggebransjen i Oslo-området. I beste fall finner Piotr ny jobb med dårligere vilkår hos et utenlandsk selskap, og i verste fall mister han og hans 600 kollegaer både jobben, tariffavtalen og AFP-pensjonen. Er dette virkelig veien til et organisert arbeidsliv?

Hundrevis rammes av lovforslag

Høringsnotatet fra Regjeringen foreslår innstramminger for bemanningsbyrå, og et fullt forbud mot innleie fra bemanningsarbeid i Oslo-området. Dette kommer på tampen av et nytt lovverk fra 2019. Les høringsnotatet her.

Adecco har 600 fast ansatte bygningsarbeidere som rammes av det eventuelle forbudet. 200 av dem er over 50 år, og kan ha utfordringer med å finne ny, fast jobb i sin alder. 200 eldre øst-europeere med kort opptjening i Folketrygden er i ferd med å miste både jobben og AFP-pensjonen. Det har de ikke fortjent.

En bransje i positiv omstillingsfase

Vi ser mange endringer i bemanningsbransjen. Tiden med nulltimers-kontrakter og underbetaling hos noen av våre konkurrenter er forbi, nå er det fast jobb, pensjon og sykepengerettigheter som gjelder. I Adecco har alle våre ansatte i byggebransjen tariffavtale, med tilhørende privat AFP. Vi har HMS-opplæring og faste konsulenter som følger opp alle ansatte gjennom oppdragene, og har ofte vært en pådriver for å introdusere nye, strengere tiltak for bemanningsbransjen.

Misforståelser om bemanningsbransjen går utover Piotr

For det har skjedd mye i bransjen vår. I 2013 sikret likebehandlingsreglene og vikarbyrådirektivet at innleide måtte tjene minst like mye som fast ansatte. I 2019 kom regelverket som fikk slutt på nulltimers-kontrakter, og sikret fast ansettelse av medarbeidere i bemanningsbyrå. Vi ønsket endringene velkommen. Og for Piotr hadde det ingen betydning, han hadde allerede vært fast ansatt i fulltidsjobb hos Adecco siden oppstarten for 16 år siden.

Som medlem av NHO har det vært selvsagt for oss å følge reglene, og sørge for at alle våre medarbeidere blir behandlet bra. Vi har hatt et godt samarbeid med Arbeidstilsynet, som heller ikke har avdekket noe kritikkverdig hos oss når de har gjennomført sine granskninger. Mistenkeliggjøringen fra regjeringen og Fellesforbundet oppleves derfor som ufortjent for oss, spesielt med tanke på de nye reglene fra 2019. Har ikke Regjeringen fått med seg dem?

Varierende oppdragsmengde setter krav til gode arbeidsvilkår

Byggebransjen er sesongbasert, det ligger i arbeidets natur. Byggentreprenører får selv oppdrag av varierende varighet. Dermed kan det også bli opphold, og entreprenørene ønsker bare å hente inn arbeidskraft når de trenger den. I mellomtiden er arbeiderne fast ansatt hos oss, og kan bevege seg fritt mellom ulike bedrifter. Les mer om bransjen her.

Men entreprenører leier ikke inn for å spare penger. Tvert imot koster det gjerne minst det samme som å ansette fast, i tillegg til avgiftene vi selv tar for tjenestene vi utfører. Nevnte regelverk sikrer at våre medarbeidere har like lønns- og arbeidsvilkår som de ansatte i innleiebedriften, og som hovedregel bedre. Det er dermed ikke bare vanskelig, men ulovlig å bruke bemanningsselskap for å snike seg unna kostnader.

En liten bransje med fokus på kvalitet for både ansatte og kunder

Vi ser at kunder kommer til oss for vår fagekspertise. Ikke bare setter de pris på å slippe å pløye gjennom søknader og kjøre fulle ansettelsesprosesser hver gang et nytt bygg skal bygges. De stoler også på arbeidet vi gjør, og vet at når de går til Adecco, kan de være sikre på å komme i kontakt med fagpersonene de trenger. Vi stiller opp med Piotr og hans dyktige kollegaer.

I løpet av de siste 10 årene har Adecco ansatt mer enn 10 000 medarbeidere fra Polen, som nå arbeider hos våre kunder over hele landet. Synes du det er svimlende tall? Til sammenligning består utleid arbeidskraft i alle sektorer av et sted mellom 1,5 og 1,9% av alle sysselsatte arbeidstakere, ifølge departementet. Les mer her.

Er Regjeringen imot utenlandsk arbeidskraft?

I tillegg til våre egne norske regler, er vi også bundet av et EØS-regelverk. Vi er del av et felles europeisk arbeidsmarked, og Arbeidsdepartementet sier selv at arbeidsinnvandrere ”tilfører det norske samfunnet viktig kompetanse”.

Ved å lese høringsnotatet, kan det virke som om Regjeringen mener hovedproblemet er utenlandske arbeidstakere i seg selv – enten man jobber i bemanningsbyrå eller ikke. Av de som leies ut til byggefirma, er mange arbeidstakere fra Øst-Europa. Departementets forslag hevder at arbeidsinnvandring fra Øst-Europa har medført redusert lønnsutvikling i byggenæringen. For Piotr, som har hatt fast jobb i Adecco siden 2006 og tariffavtale, er det lett å trekke frem hva han liker best med å jobbe hos oss: ”den gode lønnen”.

Dersom innleie forbys, vil utenlandske bedrifter fortsatt kunne operere fritt som både under- og totalentreprenører. Men disse selskapene vil ikke ha de samme betingelsene som Adecco, og kan heller tilby dårlig lønn og dårlige arbeidsvilkår. Utenlandske underentreprenører med utenlandsk arbeidskraft vil også ligge under utenlandsk lovgivning, og være umulig å kontrollere for norske myndigheter. Dette er ikke god arbeidslivspolitikk, men politikk som gjør situasjonen vanskeligere for de involverte – nemlig Piotr og hans kollegaer.

Bransjen har godt av strengere regulering, ikke forbud

Med de nye lovforslagene er det den organiserte delen av bransjen som blir fjernet, mens useriøse aktører kan fortsette som før. God politikk er å gjøre det enklere å være seriøs, mener vi.

Av våre 600 medarbeidere i Oslo-området er det sikkert flere som vil finne seg ny jobb og klare seg greit. Men de fleste risikerer midlertidig ansettelse, eller ansettelse hos utenlandske underentreprenører. Er det virkelig veien til et godt organisert arbeidsliv?

Løsningen bør heller være bedre oppfølging av eksisterende regelverk overfor useriøse aktører . Unntak fra forbud for bemanningsselskaper med tariffavtale og strengere krav til stillingsprosent vil også være bedre løsninger. Da kan vi fortsette arbeidet for å sikre en organisert bemanningsbransje med tariffavtale og ordnede forhold.

Piotr går en usikker fremtid i møte

I mellomtiden går Piotr på jobb som vanlig. Mens formuleringene i høringsnotatet diskuteres mellom næringslivstopper, fagforeningsledere og bransjepolitikere bak lukkede dører, fortsetter han å bygge åpne kontorlandskap og kjøkkenløsninger i byen vår. Om og når de nye lovforslagene blir vedtatt, vet han ikke. Men om det går mot forbud, går han en usikker fremtid i møte. Var det dette som var planen til Regjeringen?

Skribent
Adeccobloggen

Du kanske också skulle gilla att läsa

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge 2022