Håndter den økende kompetansebristen gjennom å rekruttere atferd

Arbeidsmarkedet forandres i en stadig raskere takt og mange av de kompetansene som etterspørres i dag kan være utdatert i morgen. Det blir derfor viktig at medarbeiderne både innehar riktig kompetanse og har vilje til å vokse og utvikle seg. Det å ha fokus på medarbeidernes holdninger i kombinasjon med kompetanse har vist seg å være en suksessfull strategi for mange selskaper.

Det kan være en fordel å komplettere behov av kompetanse med behov for riktig holdning, det vi si å sikre hver enkelt individ sin evne til å lære og utvikle seg.

Skift fokus til hver enkelt person sitt utviklingspotensial

Å rekruttere atferd handler ikke om å se bort fra de ferdighetene som er nødvendig. Først når de grunnleggende kompetansene er på plass blir individets utviklingspotensial interessant. Hvilke personlige egenskaper, hvilke perspektiv og tankesett har personen samlet seg fra tidligere erfaringer som ikke finnes i merittlisten?

Det å finne ut hvordan en person håndterer ulike situasjoner er avgjørende for en vellykket rekruttering. Dette kan gjennomføres ved hjelp av atferdsfokuserte spørsmål og gjennom aktiv lytting i intervjusituasjonen, samt gjennom forskningsbaserte personlighetstester og arbeidsprøver.

Kompetanseutvikling er et viktig konkurransefortrinn

For at et selskap skal ha mulighet til å beholde sin konkurransekraft i takt med at globaliseringen går fremover blir det stadig viktigere at selskapet har en strategi for kompetanseutviklingen.

Øk bedriftens attraksjonskraft

For å rekruttere atferd gjelder det å tiltrekke seg de kandidatene som har rett kompetanse og vilje til å utvikle seg, og sørge for at de ønsker å jobbe hos dere. Det er her din bedrifts attraksjonskraft kommer inn i bildet. Sjekk gjennom punktene nedenfor å se hva du kan gjøre for at ditt selskap skal bli en mer attraktiv arbeidsplass.

1. Forstå kandidatens perspektiv

Det finns flere måter for å øke attraksjonskraften for bedriften. Det første og viktigste er å se på det fra kandidatens perspektiv. Hvordan kan du skape en arbeidsplass som oppmuntrer og drar nytte av medarbeidernes kreativitet og fremtidsrettede ideer?

2. Prioritere employeer branding

Sørg for aktivt å bygge opp selskapets varemerke. Hvordan blir dere oppfattet av tidligere, nåværende, og fremfor alt potensielt nye medarbeidere? Hvordan gjenspeiler verdiene i selskapets interne arbeidskultur og hvordan oppfattes kulturen av omverdenen?

3. Tilby kompetanseutvikling

Gjennom å tilby dine medarbeidere mulighet til kompetanseutvikling kan bedriften tiltrekke seg talenter som verdsetter videreutvikling. Dette kan på sikt forsterke selskapets konkurransekraft for et arbeidsmarked i endring.

4. Gjør plass til gründertalentene

Gründertalentene kjennetegnes gjennom å ha evnen til å navigere i en verden i konstant endring gjennom kreativitet, fleksibilitet og evne til innovasjon. Et ekstra pluss er at de ofte også inspirerer sine kolleger til å ville utvikle seg. Med andre ord kan rekruttering med fokus på atferd skape en positiv spiral som spres seg til hele organisasjon. Et vinnerkonsept ganske enkelt.

The Global Talent Competitiveness Index (GTCI) identifiserer gründertalent som en kritisk nøkkelfaktor for å kunne konkurrere på et arbeidsmarked preget av digital transformasjon og åpnere landegrenser.

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge