Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Har du kompetansen som kreves for fremtidens arbeidsmarked?

Den digitale og teknologiske utviklingen går i voldsom fart. Samtidig som mange tidligere jobber automatiseres eller forsvinner, tilkommer det nye roller. Visste du at cirka 85 prosent av alle jobber innen 2030 enda ikke er skapt? Det betyr at du som skal være yrkesaktiv i det fremtidige arbeidsmarkedet sannsynligvis må tilegne deg nye ferdigheter.

Her gjennomgår vi begrepene re-skill og up-skill. Hvorfor det er viktig at arbeidsgivere satser på kompetanseutvikling, og hva du selv kan gjøre for å forbli ettertraktet i fremtidens arbeidsmarked.

Hva betyr up-skill og re-skill?

Up-skilling handler om at arbeidsgiveren tilrettelegger slik at medarbeiderne får nye og nødvendige ferdigheter som kan styrke dem i deres nåværende roller. Dette er en kontinuerlig opplæringsprosess som dekker kompetansehull og støtter opp om den ansatte gjennom hele karrieren.

Re-skilling handler om å gi folk nye ferdigheter på helt andre områder. Dette er en metode for å beholde verdifulle medarbeidere i stedet for å ansette nye når kompetansegapet dukker opp.

I en verden der teknikken tar over flere og flere manuelle arbeidsoppgaver blir myke verdier og ferdigheter stadig mer etterspurt. I rapporten Future of Jobs, utarbeidet av Word Economic Forum, løftes det blant annet frem at kritisk tenkning, innovasjon, lederskap, sosial innflytelse, kreativitet og kompleks problemløsning er ferdigheter som vil bli svært etterspurt av arbeidsgiverne.

Hvorfor er kompetanseutvikling så viktig?

En av de tydeligste effektene av pandemien har vært en enorm bølge av arbeidsledighet. Mange økonomier har kjempet med globale nedstengninger. Flere selskaper og bransjer har blitt svært skadelidende. Selskapene mangler midler til å ansette nye medarbeidere, og ofte også for å beholde den kompetansen de allerede har. Det blir derfor viktigere enn noensinne å investere i kompetanseutvikling for å sikre en tilpasningsdyktig og fleksibel arbeidsstyrke når det forekommer uventede svingninger i markedet.

For deg som er medarbeider eller arbeidssøker erkompetanseutvikling ytterst viktig for å holde døren oppe til fremtidige jobber. Digitaliseringen har allerede kommet langt i nesten alle bransjer og næringer. Derfor kan det være avgjørende at du holder deg oppdatert på hvilke krav og kriterier som til enhver tid er gjeldende.

Hvordan kan du som individ kompetanseutvikle deg?

Det er fremfor alt organisasjoner og arbeidsgivere som bør ta hovedansvaret for å kompetanseutvikle sine ansatte, men det er også viktig at du som medarbeider selv tar initiativet og holder deg oppdatert på de nye kompetansekravene. Det samme gjelder for deg som er arbeidssøker. Gjør research. Hvilke roller og områder ser du en stor etterspørsel innen og hvilke ferdigheter spør de etter?

Det er mye nyttig kunnskap å finne på nettet, enten helt gratis eller mot en liten avgift. Utvalget av web kurs har eksplodert de siste ti årene og inkluderer alt fra korte leksjoner til komplett utdanning innen et stort antall områder, fremfor alt på digitale emner. Visse digitale ferdigheter etterspørres stort sett i alle bransjer, for eksempel digitalt førerkort, programmering, UX-design, datavisualisering, digital produkthåndtering og sosiale media.

Mange av disse e-kursene er fleksible og kan utføres når du vil, og de kan derfor enkelt tilpasses etter din egen tidsplan.

Som nevnt er myke ferdigheter mer etterspurt en noen gang. Myke ferdigheter dreier seg om de personlige egenskapene du har, i form av for eksempel sosiale ferdigheter, verdier, personlighet og holdninger. Dette er ferdigheter som det kan være litt vanskeligere å tilegne seg digitalt, men om du kan finne en erfaren mentor, eller delta i et utdannelsesprogram organisert av arbeidsgiver kan du med stor sannsynlighet finslipe de viktigste ferdighetene.

For å lykkes med egen kompetanseutvikling bør du formulere tydelige mål og finne kunnskapslukene du vil tette. Sett opp en plan og sett planen ut i praksis for å skaffe deg den erfaringen du trenger for å ruste deg til ditt fremtidige arbeidsliv.

Hvordan kan bedriftene kompetanseutvikle sine ansatte?

Selskapet må undersøke hvilke kompetanser den nåværende arbeidsstyrken har, og hvilke ferdigheter de mangler og deres evne til re- eller up-skilling, samt hvilke metoder som skal benyttes til kompetanseutviklingen.

Mange selskap fokuserer på karriereprogram og hjelper sine ansatte å stake ut veien videre for deres profesjonelle utvikling. Som en del av dette skal selskapene også gi personlige anbefalinger og forslag til tiltak som kan hjelpe medarbeiderne til å tilegne seg de ferdighetene de behøver.

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge