Hva skal Piotr gjøre nå?

Forslag til endringer i arbeidsloven gir uante og alvorlige konsekvenser for utenlandske arbeidere

I 16 år har Piotr Wawrzyniak arbeidet for Adecco. Med tariffavtale og fast stilling som tømrer har han trivdes godt i Norge. Han har både bygget et godt liv for seg selv og familien, men også mange av byggene vi ser rundt oss i byen i dag. Nå vil regjeringen gjøre det vanskeligere å jobbe for bemanningsselskap. Hva skal Piotr gjøre da?

Lite gjennomtenkt høringsnotat skaper trøbbel for byggebransjen

19. januar 2022 lanserte regjeringen et høringsforslag med foreslåtte endringer i regelverket for inn- og utleie fra bemanningsforetak. Blant det som foreslås er et forbud mot innleie fra bemanningsselskap til bygningsarbeid i Oslo-området, og generelle innstramminger i adgangen til innleie fra bemanningsbyrå. Dokumentet gir mange løsninger på problemer som ikke eksisterer, og feil medisin til en bransje som allerede er i en positiv omstillingsfase.

Siden 2019 har vi sett mange gode utviklinger i bemanningsbransjen, blant annet har det blitt stilt strengere krav til stillingsprosent og lønnsnivå. Ved å stramme inn i adgangen til innleie, gjør man det enda vanskeligere for entreprenører å finne relevant kompetanse, og man risikerer stopp i samfunnsviktige prosjekter.

16 år fast jobb til ingen nytte

Konsekvensene for Piotr Wawrzyniak og hans kolleger kan bli mange og alvorlige. Etter 16 år med fast fulltidsjobb hos Adecco, vil ikke Piotr lenger kunne arbeide med oss. I stedet må han søke direkte hos entreprenørene eller underentreprenørene mellom hvert prosjekt – eller hos entreprenører basert i utlandet. I en prosjektorientert bransje som bygg, kan det bli krevende å finne fulltidsjobb over tid – og det åpner opp for usikkerhet og høy konkurranse om jobbene.

Piotr har nytt godt av den tette oppfølgningen og mulighetene hos Adecco. Som fulltidsansatt hos oss, har han hatt et stabilt arbeidsforhold, uavhengig av sesonger og prosjekter. Nå blir det vanskeligere å planlegge økonomien, fritiden og fremtiden med familien.

Det mest bekymringsfulle er likevel konsekvensene lovforslagene kan ha for pensjonen hans. Piotr er 53 år gammel, og har gjennom de siste 16 årene planlagt for pensjonen sin. Nå står den i fare.

Planlagt pensjon står i fare

Privat Avtalefestet Pensjon, eller privat AFP, er en ordning for ansatte i private bedrifter med tariffavtale. Den bygger på et tredelt samarbeid mellom staten, arbeidsgiverorganisasjoner, og arbeidstakerorganisasjoner. Staten dekker 1/3 av utgiftene, og det resterende dekkes av bedriftene. Alle som står i arbeid til de er 62 år eller eldre kan ta del i arbeidslivets pensjonsordning – hvis man oppfyller vilkårene.

AFP-vedtektene er strenge. Man må være ansatt i en bedrift som har tariffavtale med AFP i det man søker om uttak. Arbeidstakere som trer ut av arbeidslivet før de fyller 62 år, mister både det de har tjent opp, og muligheten til å ta ut AFP.

Dette vil påvirke Piotr og hans kolleger. Med medlemskap i Fellesforbundet og privat tariffavtale har Piotr følt seg trygg på at pensjonisttilværelsen var sikret. Nå står den i fare, og etter mange år med jobb i Norge er heller ikke pensjonen i Polen mye å skryte av. Hvordan blir det å søke ny jobb i hans alder?

Adecco jobber mot alders- og arbeidsdiskriminering

Aldersdiskriminering eksisterer. For mange unge bygningsarbeidere er kanskje skillet mellom bemanningsforetak og firma vilkårlig, men for våre arbeidere er vilkårene vi stiller med en forutsetning for å få livet til å gå opp. Vil det bli like enkelt for Piotr (53) å finne ny jobb som det blir for Petter (23)?

Å forby innleie til bygningsarbeid har vært viktig symbolpolitikk for Fellesforbundet, og innebærer at alle som jobber med bygg, anlegg og industri på det sentrale østlandsområdet må være direkte ansatt hos selskapene som står for utbyggingen – heller enn fast ansatte hos selskapene de jobber hos i dag.

I Adecco tar vi våre medarbeidere på alvor. Det er derfor vi har tariffavtale, likelønn, HMS og faste konsulenter som følger en opp gjennom oppdragene. Vi er et verdensomspennende selskap, med kontorer i mange land. Dermed har vi mulighet til å følge opp alle våre medarbeidere, og sørge for at alle får det de har krav på. Vi bruker vårt nettverk og skaper et bærekraftig arbeidsmiljø.

I bemanningsbransjen ser vi likevel at det finnes useriøse aktører som ikke tar vare på sine ansatte. Ikke alle har like tett kontakt som vi med NHO og Norsk Industri, og ikke alle er sertifiserte som Revidert Arbeidsgiver. Vi samarbeider med Arbeidstilsynet, og ønsker strengere oppfølging av retningslinjene for bransjen velkommen.

Vi håper bare det ikke går på bekostning av Piotr.

Skribent
Adeccobloggen

Du kanske också skulle gilla att läsa

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge 2022