Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Hva er kompetansebasert rekruttering?

Å rekruttere nye medarbeidere kan være kostbart både når det kommer til tid og penger. Ofte bruker man timer på å gjennomgå søknader og gjennomføre intervjuer, men hvordan kan du sørge for å velge den personen som passer best til jobben?

Det er ikke uvanlig å benytte seg av tradisjonelle rekrutteringsprosesser eller stole på magefølelsen, noe som kan føre til dyre feilrekrutteringer. Heldigvis, med en kompetansebasert rekrutteringsprosess, kan du øke sannsynligheten for en vellykket rekruttering og velge den kandidaten som har størst sjanse for å lykkes i rollen.

Hva innebærer en kompetansebasert rekrutteringsprosess?

En tradisjonell rekrutteringsprosess fokuserer på å identifisere og koble kandidatens kvalifikasjoner opp mot stillingsbeskrivelsen. Den kompetansebaserte rekrutteringsprosessen tar sikte på å identifisere og matche eksisterende kompetanser, kunnskaper og ferdigheter, gjennom å utarbeide en tydelig definert kravliste som spesifiseres i stillingsbeskrivelsen.

En gjennomtenkt stillingsbeskrivelse utarbeides ut fra en grundig behovsanalyse. Den kompetansebaserte stillingsbeskrivelsen sikrer at den tiltenkte stillingen defineres på grunnlag av hvilke kompetanse og erfaring som er nødvendig for å oppnå ønsket resultat.

Når dere har besluttet hvilke kompetanser og erfaring som kreves for rollen er neste trinn å utvikle tilpassede intervjuspørsmål og tester for å evaluere hvordan kandidatene bruker sine ferdigheter og sin erfaring. I tillegg bør de formidle et klart bilde av hva som kommer til å kreves i den nye stillingen, og her får kandidatene også en mulighet til å fortelle om sin erfaring med å utføre lignende oppgaver.

Den kompetansebaserte rekrutteringsprosessen er strukturert, noe som muliggjør en profesjonell og objektiv vurdering. I de siste årene har denne prosessen blitt stadig mer utbredt ettersom den har til hensikt å behandle alle kandidater likt og gi søkerne mulighet til å løfte frem sine ferdigheter.

Hva er fordelene ved å bruke en kompetansebasert rekrutteringsprosess?

Økt kandidat tilfredshet – Det er viktig at kandidaten får den riktige forventningen og en tydelig oppfatning om hva som vil kreves i den nye stillingen. Dette sikrer du ved å ha en stillingsbeskrivelse med klare kompetansekrav i kombinasjon med skreddersydde intervjuer og tester. Det reduserer risikoen for skuffede kandidater senere i prosessen, samtidig som den strukturerte metodikken formidler en opplevelse av at du som kandidat blir bedømt ut fra din kompetanse og ingenting annet.

Fremmer mangfold – Selv om struktur er en av hovedingrediensene i kompetansebasert rekruttering, er en tilpasset prosess også viktig. Strukturerte intervjuer og tester hjelper deg med å fokusere mer på kandidatens faktiske ferdigheter, noe som fører til redusert risiko for diskriminering. Når forskjellsbehandlingen minsker, vil det sakte men sikkert føre til økt mangfold i organisasjonen, noe som har mange positive aspekter.

Fokus på resultater – En kandidats utdanningsnivå og antall års erfaring er ikke nødvendigvis en indikasjon på hans eller hennes evne til å levere. I en kompetansebasert rekrutteringsprosess vurderes kandidatene både ut fra resultatene fra tidligere erfaring og ut fra hvilke eksisterende kompetanser som kan være nyttig for å oppnå et ønsket resultat i fremtiden.

Få kontroll over kompetansebehovene med en tydelig kravprofil – Ved å kartlegge teamets kompetanse og mål setter du fokus på virksomhetens samlede behov. Med en klar kravprofil kan du i neste omgang tilpasse spørsmålene i henhold til kompetansen som kreves for å oppnå ønsket resultat. På denne måten knyttes spørsmålene direkte til behovene til virksomheten og teamet. Det skal også nevnes at en tydelig kravprofil bidrar til å sette forventninger i teamet og kan være et effektivt verktøy for å vurdere kompetansebehov fremover.

Arbeidsmarkedet endrer seg stadig raskere, og våre rekrutteringsprosesser må gjøre det samme. Det er ingen grunn til å kaste bort tid på å ansette basert på intuisjon. Å ansette den best egnede kandidaten bør være basert på en grundig behovsanalyse hvor du sikrer at dine spesifikke forretningsbehov blir dekket.

Vil du vite mer om hvordan du kommer i gang med en kompetansebasert rekrutteringsprosess, kan du lese denne artikkelen.

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge