Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Slik forebygger og håndterer du utbrenthet i byggebransjen

Utilsiktede fall, eksponering for helseskadelig materiale og høyt støynivå. Dette er risikofaktorer for dem som arbeider på en byggeplass. Men hva om den mest utbredte risikoen på jobben ikke er noe fysisk?

Fire av fem bygningsarbeidere, eller 83%, har ifølge en studie fra 2020 opplevd et moderat til alvorlig psykisk helseproblem. Det vanligste problemet på arbeidsplassen er utbrenthet eller fysisk og følelsesmessig utmattelse på grunn av langvarig stress.

Høyrisiko bransje

Eksperter har klassifisert byggebransjen som den verste når det gjelder potensiale for utbrenthet. Byggebransjen rangerer foran utdanning, helsevesen og 12 andre sektorer med høy stress. Ettersom det kan være vanskelig å skille utmattelse på grunn av fysisk arbeid fra utmattelse på grunn av stress, er det formennene og ledernes plikt å vedta retningslinjer for å håndtere og forhindre utbrenthet.

Jahn Maudal, head of Sales Construction & Industry hos Adecco har lang erfaring innen Bygg & Industri og er daglig i kontakt med både oppdragsgiverne og medarbeiderne. Han kan bekrefte at det er mange som opplever utbrenthet i denne bransjen og at dette spesielt gjelder for funksjonærene på byggeplassene, altså formenn og prosjektledere.

Han understreker at både Adecco og våre oppdragsgivere tilrettelegger arbeidsforholdene i den grad det er mulig for å skape trygge rammer og ivareta sikkerheten.

- Arbeiderne på byggeplassene jobber med strenge regler om arbeidstid, HMS og arbeidsforhold. Dette følges opp hele tiden. Regelverket regulerer hvor lenge de skal og kan jobbe, og når de må avspasere. Funksjonærene derimot, de er ledere og de jobber mange kvelder og netter for å få prosjektene i mål.

Økt press til gjennomføring

Jahn forteller at byggetiden med årene bare blir kortere og kortere, mens gjennomføringskravet bare øker. Dette krever enormt mye av både arbeidslagene og lederne som må planlegge mye mer og være enda mer effektive. Mange jobber etter LEAN prinsippet og de er helt avhengige av god planlegging mellom fagene og god planlegging med leverandørene.

Lederne må planlegge og ta høyde for både forsinkelser, endringer, sesongsvingninger og ikke minst mannskapsmangel. Det er med på å stresse både prosjektet og prosjektlederne underveis. Og alt skal gjøres med HMS i forsetet. Prosjektet skal gjennomføres effektivt, men også trygt for å unngå skader og belastning på arbeiderne:

-Alt dette er det funksjonærene som må ta seg av. De har hele ansvaret, også for økonomien i prosjektet. Dette kan være veldig belastende for en ofte ganske ensom ingeniør som sitter seine kvelder i brakka. Jeg tar av meg hatten for alle fagene og for alle lederne i denne bransjen som klarer å holde tritt med de økene kravene som er i denne bransjen.

Ha tydelige stillingsbeskrivelser

Forebygging av medarbeidernes utbrenthet starter når du ansetter en ny arbeider. Rolletvetydighet er en av de største faktorene til stress hos ansatte. Dette kan elimineres gjennom å ha tydelige stillingsbeskrivelser. Når arbeiderne vet hva som forventes av dem bekymrer de seg i mindre for ikke å møte jobbkravene sine.

Vær fleksibel

Lange arbeidsdager og uregelmessige vakter er typiske når det kommer til byggebransjen. Men siden koronaviruset endrer fremtidens arbeidsmåte, bør du som arbeidsgiver være mer fleksibel. Selv om ikke alle ansatte kan jobbe hjemmefra, bør du etablere fleksible arbeidstidsordninger for å gi arbeiderne mer frihet. Vurder å tillate ekstra fri i perioder for å bekjempe stress på jobben og for å ivareta den enkeltes psykiske helse.

Gjennomfør regelmessige kontroller

Majoriteten av bygningsarbeiderne i Norge er menn. Ta den tradisjonelle «barsking»-mentaliteten man finner i byggebransjen, legg til det faktum at menn er mindre tilbøyelige til å søke hjelp for psykiske problemer, og du får et arbeidslag som ikke er særlig åpen for å diskutere utbrenthet. Gjennomfør kontroller én-til-én med arbeiderne dine for å evaluere deres mentale helse og gi støtte.

Gjør sikkerheten til en prioritet

Utmattelse er den viktigste årsaken til arbeidsulykker. Om teamet ditt opplever utbrenthet, må du sørge for at du utfører regelmessige sikkerhetskontroller for å eliminere unødvendige ulykker forårsaket av utbrente ansatte. Mindre risiko for ulykker fører til mindre stress for ansatte når de vet at de arbeider i et trygt miljø.

Anerkjenn talent

For å øke moralen og styrke motivasjonen må du anerkjenne teamets harde arbeid. Ikke bare vil arbeiderne føle seg mindre stresset når de vet at de har gjort en god jobb, men du fremmer også et miljø der arbeiderne føler seg inkludert. Lag et månedlig program der arbeiderne kan belønnes eksempelvis for ivaretakelse av sikkerhet og utstyr. Legg til et insentiv når man oppnår målene.

Skjønt bygningsarbeidere har en høy risiko for utbrenthet, trenger ikke dette å være tilfelle for ditt arbeidslag. Støtt arbeiderne dine, prioriter sikkerhet og anerkjenn teamets harde arbeid – dermed skaper du et mer balansert arbeidsmiljø med arbeid av høyere kvalitet som et resultat.

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge