Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Stor bredde på rekrutteringen i Møre og Romsdal

I vakre omgivelser i Møre og Romsdal jobber hver dag Adeccos erfarne team med å løse bemanningsbehovene i sitt distrikt, både fastrekrutteringer og midlertidige stillinger innen alle fagområdene. Teamet har et stort nettverk innenfor sitt geografiske område og har opparbeidet seg solid erfaring om sitt lokale marked.

De benytter alle arenaer for å knytte kontakter, alt fra de lokale bedriftene, kultur- og idrettsarenaene til sentrumsgatene i by og bygd.

Bidrar til økt mangfold på arbeidsmarkedet

Alle som jobber for Adecco i Møre og Romsdal har et sterkt ønske om å bidra til at ungdom med ulik kulturell bakgrunn, eller av andre årsaker ikke har jobb, kommer seg inn på arbeidsmarkedet. De jobber aktivt inn mot ungdomsmiljøene i distriktet og oppsøker miljøer som idrett og kultur hvor ungdom befinner seg.

I tillegg har de fokus på personer som har 10-15 år igjen i arbeidslivet. Mange arbeidsgivere etterspør yngre arbeidstakere som enten er nyutdannede eller tidlig i sin karriere, men disse har ikke den samme kompetansen som de med lengre erfaring og flere yrkesaktive år. Det er viktig for Adecco å ta vare på og utnytte de ressursene disse innehar, enten de for tiden står utenfor arbeidslivet eller allerede er yrkesaktive. Adecco har hjulpet mange av disse ut i nye jobber.

Viktig for en vellykket rekrutteringsprosess

Alle som jobber med rekruttering i Adecco er opptatt av å finne riktig medarbeider, gjøre en grundig prosess og bli kjent med bedriften. Det er viktig å vite hva kunden virkelig ser etter i forkant for å kunne matche opp med riktige kandidater. Det gjennomføres alltid et intervju med daglig leder og eventuelt bestiller før jakten på de riktige kandidatene starter. Dette gjøres via søk i databasene, via annonsering og via direkte kontakt for å friste folk til å skifte jobb.

Møre og Romsdal er i et område hvor det er mye fiskeri, tyngre produksjon av båter og ingeniørvirksomhet. Mange av bransjene er litt spesielle og det er derfor viktig å bli kjent med bransjen for å finne riktig person. Adecco er representert i alle landes fylker og har et fortrinn av å kunne benytte lokalt og nasjonalt kontaktnett for å finne rett person.

Adecco Møre og Romsdal jobber aktivt ut mot både bedrifts- og kandidatmarkedet, både privat og profesjonelt, for å holde oversikt over hvilke kandidater de kan bruke inn til forskjellige stillinger.

De søker også i lokalmiljøet for å få tips og råd om folk som er eller kan være på flyttefot. Byene i Møre og Romsdal er ikke så store, enkelte kan være litt skeptisk til å søke seg over i ny stilling av frykt for at noen skal få vite til at de er på jobbsøk. Adecco blir ofte et mellomledd og en trygghetsfaktor hvor kandidater kan ta kontakt med og uttrykke interesse for spesifikke jobber.

Oppskrift for en god rekruttering

Ingrediensene for en god rekruttering er et godt nettverk og relevante søk etter aktuelle kandidater, kjenne kunden og markedet og ikke minst utarbeidelse av en god kravspesifikasjon.

Neste skritt er selve utvelgelsen og hva som er viktig når man går inn i denne fasen. Et konkret eksempel på dette er hvordan Adecco har jobbet med stillinger innen bilbransjen.

I Møre og Romsdal er det stor mangel på bilmekanikere. Når en slik stilling legges ut, er det sjelden søkere. Adecco jobber sammen med bedriftene for å finne mulige kandidater. Det gjøres søk etter aktuelle kandidater blant annet fra skoler eller fra konkurrenter og de ledige stillingene blir gjort kjent og solgt inn. Aktuelle kandidater går deretter videre til dybdeintervju og referansesjekk.

Den siste tiden har de lykkes svært godt med rekrutteringer av bilmekanikere og kundeservicemedarbeidere, samt med lederstillinger innen fylkets renovasjonsbedrifter og kommunale etater.

Grundig prosess gir resultat

For et av distriktets halvt kommunale selskaper var ansettelsen av en daglig leder en stor prosess. Adecco fikk oppdraget og jobbet frem ønsket profil sammen med styreleder. Det ble gjennomført intervjuer med representanter fra styret og med de ansatte for å høre deres forventninger og hva som var viktigst for dem ved ny leder. I tillegg ble den daglige leder som allerede satt i stillingen intervjuet for å få ytterligere bakgrunnsinformasjon. Deretter ble det laget og publisert stillingsannonser. For denne stillingen kom det inn godt med søkere, men søkerlisten måtte holdes skjult for de øvrige kommunalt ansatte. Potensielle kandidater gjennomførte to intervjuer og personlighetstester. Siste intervju var med styret før vedkommende ble ansatt.

Adecco bruker alltid kravspesifikasjonen opp mot Map /Matrigma personlighetstester for å se hvordan kompetanseprofilen for den enkelte slår ut i forhold til kompetansekravene som er satt opp i forkant. Testene blir grundig gjort av sertifiserte folk som gir profesjonell tilbakemelding.

Referansesjekk er siste ledd i kjeden og gir en ytterligere forsikring for å ha kontroll på at de kandidatene du presenterer er slik man forespeiler seg.

Det er like gøy for hver match

Det er viktig å vite hva du leter etter før du begynner – sett av nok tid for å øke muligheten for en perfekt match! Bruk av dyktige og kvalifiserte kandidater som har vært gjennom andre prosesser, men ikke nådd helt opp kan være den perfekte match hos neste bedrift han eller hun presenteres for. Kandidater som er i jobb som vil flytte på seg kan en dag bli koblet opp mot en ny rolle og ny match.

For alle som jobber med rekruttering i Adecco er målet å klare å matche en medarbeider til å komme seg videre og inn i en ny drømmejobb, og samtidig imøtekommer kundens krav. Da har vi lykkes.

Team Møre og Romsdal står klare til å hjelpe til om du har behov for å bemanne eller rekruttere til din bedrift klikk her for Nordmøre og Romsdal og her for Ålesund.

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge