Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Likestilling fra utdanning? Så klart!

Visste du at kvinner i Norden i gjennomsnitt tjener 13,6 % mindre enn menn? Samtidig som 10-20 % flere kvinner velger å studere videre etter videregående? Hva kan dette skyldes? Ser vi på statistikken snakker de et tydelig språk: Kvinner er underrepresentert i mange godt betalte yrker som er viktige i det nye informasjonssamfunnet. Så på den internasjonale kvinnedagen ønsker vi å slå et slag for deg som tør å bryte normene og satse på et yrke basert på interesse og evne, ikke kjønn!

Hvorfor velger vi yrket vi gjør?

I de nordiske landene er det stor ubalanse mellom menn og kvinner på arbeidsmarkedet. Når vi ser på statistikken fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) eller SCB (Statistiska Centralbyrån), ser vi at det er flest kvinner som jobber i helsevesenet eller som lærere og flere menn som er selgere, systemutviklere eller i ulike transport- eller håndverksyrker. Hvorfor det? Fremfor alt er det fire faktorer som bestemmer:

• Kjønn – Bildet vi har av oss selv som mann eller kvinne og vår idé om hva kvinner og menn jobber med.

• Status – Der handler det mye om hvilken sosial klasse du tilhører. Barn av foreldre med akademisk bakgrunn velger i større grad universitetsstudier enn barn fra ikke-akademiske hjem. Forbrukersamfunnet og jakten på status fører til at mange satser på høyt betalte yrker. Yrker innen «STEM» (science, technology, engineering and mathematics) har også høyere status enn yrker innen helse og sosial omsorg, hvor kvinner er i flertall.

• Interesse – Vi velger enkelt og greit det vi er interessert i, men interesser kan farges etter både klasse og kjønn. Man vil for eksempel kanskje velge ulike fritidsaktiviteter som barn basert på det de andre guttene eller jentene gjør.

• Familie og venner – Mange velger også yrkesvei basert på hva familie og foreldre tradisjonelt har gjort. Dette merkes spesielt på kvinnesiden, der mange jenter velger samme vei som mor, ikke minst innen helse og sosial omsorg.

Det starter med utdanning

De nordiske utdanningsretningene er sterkt kjønnsdelt. I noen studieretninger er det nesten utelukkende mannlige studenter. Dette gjelder for eksempel strøm og energi eller bygg og IT, hvor andelen kvinnelige studenter i hele Norden er rundt 10 %. I helsevesenet er derimot et flertall av studentene jenter, men vi ser ikke den samme skjevdelingen som innen IT. Mange jenter tør kanskje ikke¨ bryte normene, selv om interessene deres peker mot en fremtid som ikke matcher tradisjonelle kvinneyrker. Tidene og normene endrer seg, og mange nyere yrker krever ikke fysisk styrke.

De nordiske landene samarbeider for å øke likestillingen, og i Nordisk Ministerråds handlingsplan for FNs Visjon 2030 jobber man med å utvikle en handlingsplan for å redusere kjønnsskillet både i utdanningssektoren og arbeidsmarkedet.

Jenter har ofte dårligere teknisk selvtillit – uten grunn

Ifølge forskning handler ikke valg av utdanning og yrke bare om egnethet, men mye om selvtillit. Når forskere har intervjuet ungdom i videregående alder om høyere utdanning, er det mer vanlig at jenter svarer at de ikke tror de vil lykkes på tekniske studier eller de med mye matematikk. Denne holdningen etableres i ung alder. Både i lek og hobbyer oppfordres gutter mer til å investere tid i det de liker, og at man kan lære hva som helst bare man trener nok. At det faktisk er biologiske forskjeller i disse evnene har aldri blitt bevist i forskning. Til tross for at veiledere og universiteter jobber for mer likestilling, kan det også føles vanskelig å søke seg inn på en universitetsutdanning der man vet at man blir en av få kvinner i klassen. Heldigvis søker stadig flere jenter seg til STEM-utdanninger.

Hvorfor er likestilling viktig?

Man kan lure på om det har betydning at vi har ubalanse mellom kjønnene i mange yrker. Det er flere grunner til å ønske en jevnere fordeling. En årsak er at en mer likestilt arbeidsplass med større mangfold gir resultater, i form av bedre trivsel og produktivitet. Det handler selvsagt ikke bare om kjønn, men også om bakgrunn og egnethet for jobben. Men enda viktigere er det at kvinner skal ha samme muligheter til karriereutvikling og god lønn som menn, og der spiller yrkesvalget en stor rolle. Mulighetene for lederjobber og andre godt betalte stillinger er mindre i de tradisjonelle kvinneyrkene, og «glasstaket» for kvinner til å nå toppledelsen er fortsatt på plass i næringene og tjenestesektorene som tradisjonelt tilhører menn.

Hvilke yrker trenger flere jenter?

Ser vi på yrker der det er gode karrieremuligheter og hvor kjønnsfordelingen er spesielt ujevn, er det hovedsakelig innen teknologi og finans. Mange av de mest fysisk krevende jobbene i jordbruk og industri fins ikke lenger etter at automatisering og nye verktøy har blitt del av prosessene. Samtidig er det stor mangel på arbeidskraft i mange bransjer, og det trengs mange nye, kompetente medarbeidere til de nye næringene som vokser opp over hele Norden. Her er det både behov og mange muligheter for en spennende jobb.

Våg å satse på dine interesser og evner

Adecco jobber aktivt med mangfold og inkludering i bemanning og rekruttering. Vårt motto – fremtidens arbeid for alle, i dag – reflekterer at vi jobber for til et arbeidsmarked som er mer likestilt for alle. Dette inkluderer naturligvis at både jenter og gutter bør tenke på fremtiden sin, og ta aktive beslutninger om utdanning og karriere. Fokuserer du på interesse og evne i stedet for tradisjonelle mannlige og kvinnelige myter, er det sikkert mange utdanninger og fremtidige yrker som passer deg!

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge