Advarsel! Vi har blitt gjort oppmerksomme på meldinger i sosiale medier fra personer som utgir seg for å være rekrutterere fra Adecco. Disse personene har ingen tilknytning til Adecco. Blokker og rapporter gjerne disse kontoene. Alle ledige stillinger finner du som vanlig her på vår nettside.

Mangfold og inkludering er viktig for virksomhetens vekst

En rapport fra McKinsley har nylig fastslått at virksomheter som arbeider med mangfoldsrekruttering øker sine inntekter. Det faktum at det er en så sterk sammenheng mellom mangfold og lønnsomhet, har gjort at flere og flere selskaper prioriterer en fordomsfri og objektiv rekrutteringsprosess.

McKinsley har i lang tid studert mangfold og inkludering på ulike arbeidsplasser, og hvilke effekt det har på virksomhetens lønnsomhet. Resultatene viste blant annet at de virksomheter som hadde ledergrupper med en jevn kjønnsbalanse, i gjennomsnitt også hadde 25 prosent større sannsynlighet for økt lønnsomhet enn virksomheter med ulik kjønnsbalanse.

Rapporten viser også at virksomheter med mer enn 30 prosent kvinnelige ledere hadde større sannsynlighet for å prestere bedre enn selskaper med færre eller ingen kvinnelige ledere.

Virksomheter med en større grad av inkludering og mangfold tar også bedre beslutninger. En femårs studie av mer enn 1000 selskaper i 15 land viste at “inkluderende virksomheter med større mangfold har større sannsynlighet for å fatte bedre og dristigere beslutninger”. Dette er en evne som blir ekstra viktig under kriser, som for eksempel under coronapandemien.

Mangfold og inkludering viktig sett ut fra flere perspektiv

Det er ikke bare de økonomiske resultatene som er verdt å merke seg. Inkludering og mangfold blir et stadig viktigere parameter, fremfor alt når de unge skal velge arbeidsgiver. State of the Candidate undersøkelsen fra 2020 viser at 83 prosent av arbeidssøkerne i Generasjon Z (personer født mellom 1996-2012) ser på selskapets arbeid for mangfold og inkludering som en viktig faktor ved valg av arbeidsgiver.

Ved å rekruttere objektivt reduseres risikoen for at kandidater blir avvist av feil grunn. Sannsynligheten for at den som har best forutsetninger for å lykkes i rollen får jobben øker når subjektive meninger settes til side. En åpensinnet rekruttering bidrar til å skape mer dynamiske team. Medarbeidere med ulike erfaringer kan bidra med flere perspektiv og løsninger på de utfordringene som selskapet møter.

McKinsleys undersøkelsen viste at selskaper med det høyeste mangfold når det gjaldt etnisitet hadde 35 prosent større sannsynlighet for å oppnå økonomisk gevinst enn gjennomsnittet. Selskaper som ikke utnytter fordelene med en mangfoldig arbeidsstyrke, kommer til å falle etter.

En plass for alle skaper fordeler

Mangfold og inkludering har beviselig en positiv effekt på innovasjon, prestasjonsevne, lagånd og evnen til å ta beslutninger. Det er åpenbart et område selskaper bør prioritere for å sikre en fortsatt vekst. Eksisterende medarbeidere bør få opplæring i selskapets mangfolds- og inkluderingsarbeid for å sikre at det er bevissthet og engasjement blant alle ansatte.

På en arbeidsplass hvor det er plass for alle, uansett bakgrunn, kjønn, religion, etnisitet eller seksuell legning, øker sannsynligheten for at de ansatte trives. Engasjerte medarbeidere som trives, presterer bedre og blir lenger i selskapet.

Rekruttererne i Adecco benytter kompetansebaserte rekrutteringsmetoder for å sikre en så objektiv og upartisk prosess som mulig, noe som igjen fremmer mangfoldet hos arbeidsgiveren. Les mer om kompetansebasert rekruttering her.

Skribent
Adeccobloggen

Du vil kanskje også lese

Finn din drømmejobb

Vi håper du har fått med deg noen gode råd på veien og at du kjenner deg tryggere foran ditt jobbsøk. Nå er det vel på tide å ta en titt på alle våre ledige stillinger? Har du flaks finner du drømmejobben din allerede i dag.

Kontaktskjema til bedrift

Vi bistår deg med å tiltrekke og rekruttere de beste og mest kompetente medarbeiderne uansett om du trenger midlertidig forsterkning eller om du skal rekruttere til faste stillinger. Vi gir oss ikke før du er fornøyd og har riktig person på rett sted.

TIL KONTAKTSKJEMAET

Copyright © Adecco Norge